Chậu đất nung trồng cây kiểu sọc

35.000

Loại Chậu cây
Chất liệu Chậu đất nung
Kích thước 14.5 x 13 cm
Chậu đất nung trồng cây kiểu sọc
Chậu đất nung trồng cây kiểu sọc

35.000

Chat ngay