Zalo Button

Chậu cây giả để bàn

150.000

Loại Cây giả để bàn
Chất liệu Nhựa PE, chậu đất nung sơn hiệu ứng
Kích thước 20 cm
Danh mục:
Chậu cây giả để bàn
Chậu cây giả để bàn