Zalo Button

Bình hoa sứ sọc vàng

300.000350.000

Loại Bình hoa
Chất liệu Gốm sứ
Kích thước 25/30 cm
bình hoa sứ viền vàng
Bình hoa sứ sọc vàng
Mã: N/A Danh mục: