Nhân viên bán hàng part time

Số lượng: 1

Kinh nghiệm: không yêu cầu

Nhân viên cắm hoa/cây giả

Số lượng: 1

Kinh nghiệm: không yêu cầu