Cây Bàng Singapore Giả

1.100.000

Loại Cây cảnh
Chất liệu Nhựa PE
Kích thước 150 cm

Còn hàng

Cây Bàng Singapore Giả
Cây Bàng Singapore Giả

Còn hàng