Zalo Button

Chậu đất nung vân sọc chéo

45.000

Loại Chậu cây
Chất liệu Đất nung
Kích thước 15 x 15 cm
Chậu đất nung vân sọc chéo
Chậu đất nung vân sọc chéo