Zalo Button

Chậu gốm sứ trồng cây màu xanh ngọc

150.000

Loại Chậu cây
Chất liệu Gốm sứ
Kích thước 50 cm
Chậu gốm sứ trồng cây màu xanh ngọc
Chậu gốm sứ trồng cây màu xanh ngọc