Zalo Button

Cây nam thiên trúc giả 105 cm

300.000

Loại Cây giả
Chất liệu Nhựa PE, vải
Kích thước 100 cm
Danh mục:
Cây nam thiên trúc giả 105 cm
Cây nam thiên trúc giả 105 cm