Zalo Button

Chậu cây thằn lằn giả để bàn

160.000

Loại Cây giả để bàn
Chất liệu Nhựa PE, vải
Kích thước 50 cm (tính từ đỉnh chậu xuống)
Mã: NC441-BC51 Danh mục:
Chậu cây thằn lằn giả để bàn
Chậu cây thằn lằn giả để bàn