Zalo Button

Cành cây tre giả

80.000

Loại Cây giả
Chất liệu Thân tre thật, lá vải
Kích thước 180/200 cm
Danh mục:
Cành cây tre giả
Cành cây tre giả