Zalo Button

Cây Đô La Bạc Giả Lá Đỏ

1.100.000

Loại Cây giả
Chất liệu Nhựa PE, vải
Kích thước 150 cm

Chỉ còn lại 2 sản phẩm

cây lá bạc giả
Cây Đô La Bạc Giả Lá Đỏ

1.100.000

Mã: CC375 Danh mục: