Zalo Button

Chậu cây trầu bà lá xẻ giả để bàn

250.000

Loại Cây giả để bàn
Chất liệu Chậu đất nung, Nhựa PE, vải
Kích thước 150 cm
Danh mục:
Chậu cây trầu bà lá xẻ giả để bàn
Chậu cây trầu bà lá xẻ giả để bàn