Zalo Button

Bồn cây giả trang trí tiểu cảnh phong cách Terrarium

900.000

Loại Cây giả
Chất liệu Nhựa PE
Kích thước 80 x 20 x 20 cm
Danh mục:
Bồn cây giả trang trí tiểu cảnh phong cách Terrarium
Bồn cây giả trang trí tiểu cảnh phong cách Terrarium