Zalo Button

Chậu cây dứa giả để bàn

300.000

Loại Cây giả để bàn
Chất liệu Nhựa PE, chậu đất nung
Kích thước 30 cm
Chậu cây dứa giả để bàn
Chậu cây dứa giả để bàn

300.000

Danh mục: