Zalo Button

Chậu cây dứa giả để bàn

300.000

Loại Cây giả để bàn
Chất liệu Nhựa PE, chậu đất nung
Kích thước 30 cm
Danh mục:
Chậu cây dứa giả để bàn
Chậu cây dứa giả để bàn