Zalo Button

Chậu cây dương xỉ giả để bàn

150.000

Loại Cây giả để bàn
Chất liệu Nhựa PE, chậu đất nung
Kích thước 20 cm
Danh mục:
Chậu cây dương xỉ giả để bàn
Chậu cây dương xỉ giả để bàn