Chậu cây dương xỉ giả để bàn

150.000

Loại Cây giả để bàn
Chất liệu Nhựa PE, chậu đất nung
Kích thước 20 cm
Chậu cây dương xỉ giả để bàn
Chậu cây dương xỉ giả để bàn

150.000

Danh mục:
Chat ngay