Chậu cây lạc tiên giả để bàn

200.000

Loại Cây giả để bàn
Chất liệu Nhựa PE, vải
Kích thước 40 cm

Chỉ còn lại 1 sản phẩm

Mã: NC484-BC51 Danh mục:
Chậu cây lạc tiên giả để bàn
Chậu cây lạc tiên giả để bàn

Chỉ còn lại 1 sản phẩm