Zalo Button

Chậu cây monstera mint giả để bàn

300.000

Loại Cây để bàn
Chất liệu Nhựa PE, vải
Kích thước 30 cm
monstera var mint giả để bàn
Chậu cây monstera mint giả để bàn

300.000

Danh mục: