Zalo Button

Chậu cây monstera var albo giả để bàn

300.000

Loại Cây để bàn
Chất liệu Nhựa PE, vải
Kích thước 30 cm
chậu cây monstera albo giả
Chậu cây monstera var albo giả để bàn

300.000

Danh mục: